Design bygger tillit,
engasjement og
handling

design_ycror.jpg

For å nå din målgruppe er et av de sterkeste virkemidlene foto og film. 

Vi hjelper med å lage visuelt innhold som din målgruppe er opptatt av og som skaper den gode kundedialogen.

 

Det handler om å skape en dialog. Og skal du lykkes med det og nå helt inn i hjertet til målgruppen din, er det lurt å få hjelp av fagfolk.

Design

Gode designere skaper helhet og gjennomtenkte løsninger. De evner å skape design som fungerer på ulike flater, og som understøtter budskapet.

Det omfatter utforming av et bredt spekter grafiske produkter, som annonser, brosjyrer, logodesign, tidsskrifter, publikasjoner og magasiner, elementer til web og profildesign til produkter og emballasje, rene bokomslag eller setting av bøker.

Visuell profil

Det er av stor betydning for din bedrift eller din merkevare at din visuelle profil bekrefter, signaliserer og harmonerer med den posisjonen du har i markedet.

 

Kanskje er din logo og det som hører med til det visuelle uttrykket i behov av modernisering, kanskje det er på tide å skrote alt. Bore til kjernen på nytt. Din visuelle profil skal representere din intensjon. 

Illustrasjon

Det er noe med en kunstferdig utformet strek. Et uttrykk skapt på frihånd av en illustratør. Ingen annen formgivningsgren har flere muligheter. Fra den enkle grafiske streken, til fargeglade og friske tegninger eller realistiske airbrush-verk. Et teknisk flytskjema løser tegneren på en enkel og forståelig måte. En logo kan bestå av en illustrasjon. Dine ansatte-portretter kan være tegninger. Ditt magasin kan være gjennomillustrert av samme strek.