Målrettet markeds-
føring for å nå de mest
verdifulle 
kunden

Instragrampost med ei jente som er bestem

For å nå din målgruppe er et av de sterkeste virkemidlene foto og film. 

Vi hjelper med å lage visuelt innhold som din målgruppe er opptatt av og som skaper den gode kundedialogen.

 

Det handler om å skape en dialog. Og skal du lykkes med det og nå helt inn i hjertet til målgruppen din,
er det lurt å få hjelp av fagfolk.

Webinar

Når du gjennomfører et webinar eller andre typer arrangementer, er et av de viktigste faktorene for å lykkes, at de riktige deltakerne er påmeldt.

 

Vi har prosess som sikrer at du gjør de riktige stegene i riktig rekkefølge for å lykkes med ditt webinar eller arrangement

Sosiale medier

Kundereisene i sosiale medier følger mange ulike løp, og det som virker for én målgruppe på Facebook, vil kanskje ikke fungere for en annen målgruppe

 

Vi sørger for at du er relevant og synlig, slik det passer din virksomhet best.

Innholdsproduksjon

Det handler om å være på i rett kanal med relevant innhold til målgruppen din. Det er viktig å forstå hvem skal ha dialog med med og hvilket innhold denne målgruppen vil ha svar på for å overbevise dem om å kjøpe.