Løten er en kommune i vekst og er opptatt av å tilrettelegge for gode opplevelser og aktiviteter i kommunen. Satsing på lokal kino, Munch-festival, bygging av aktivitetspark og tilrettelegging for aktive lag og foreninger er noe av det som bidrar til et godt lokalsamfunn.

Det er disse tingene som har stått sentralt i vårt arbeid med plandokumentet for kommunen. Kombinasjonen med egen bildebank og illustrasjoner med inspirasjon fra Munch sine malerier, har gitt 

kommunen et helt eget uttrykk som varer i mange år fremover.

Løten_Logo_hvit.png
VÅR LEVERANSE
Plandokument 2019
Fotografering
Design og illustrasjoner
ricardofoto
Innlandet Reklamebyrå
1/3

Edvard Munch ble født på gården Engelaug østre i Løten 12. desember 1863. Selv om familien flyttet til Oslo da Edvard var bare ti måneder gammel, holdt de god kontakt med sine venner i Løten. Det var også her Edvard tilbrakte somrene 1875 og 1882, allerede da aktiv med blyant og skissebok. Det er 36 tegninger som er gjort i Løten og omegn sommeren 1882. Flere av tegningene er portretter av mennesker som Munch møtte i Løten denne sommeren; venner, bekjente og arbeidsfolk. En av disse er "Kone med barn", som ble opphavet til morsskikkelsen i det kjente maleriet "Alma Mater".  

Innlandet Reklamebyrå AS

Brennerivegen 6

2380 Brumunddal

Org.nr: 925 423 882

© 2021 Innlandet Reklamebyrå