"Gode opplevelser og aktiviteter. Disse tingene har stått sentralt i arbeidet"

3421_Løten_kommune_ferdig-8710.jpg

Kunde:

Prosjekt:

Plandokument 2019

Vi leverte:

Plandokument 2019

Løten er en kommune i vekst og er opptatt av å tilrettelegge for gode opplevelser og aktiviteter i kommunen. Satsing på lokal kino, Munch-festival, bygging av aktivitetspark og tilrettelegging for aktive lag og foreninger er noe av det som bidrar til et godt lokalsamfunn.

Det er disse tingene som har stått sentralt i vårt arbeid med plandokumentet for kommunen. Kombinasjonen med egen bildebank og illustrasjoner med inspirasjon fra Munch sine malerier, har gitt 
kommunen et helt eget uttrykk som varer i mange år fremover.