Forutsetninger for fremdrift er en god arbeidsmodell

lightbulb.png

Fase 1.

INNSIKT

I denne fasen vil bi bli kjent med deg, få 
vite hva målene dine er, hva du 
leverer og hvem som er kunden din.

Hvis målsettingen din er å få nye leads 
eller nye kunder, vil vi kartlegge 
kundenes kundereise og lage en god plan 
for nettside og markedsføring.

3836_RGJ9776 web.jpg
 
3836_RGJ9631 web.jpg
kalender_blue.png

Fase 2.

PLANLEGGE
OG UTFØRE

Nå har vi nok informasjon til å starte planleggingen av de ulike aktivitetene som skal utføres.

 

Fase 3.

tannhjul.png

DRIFTE

Når du har en aktivitetsplan, så kreves det at du holder den ved like.
 

Sammen med oss så gjennomfører vi jevnlige driftsmøter for å utbedre og utvikle dine markedsaktiviteter.

3836_RGJ9594 web.jpg